Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingsbrevet är en nyhetsuppdatering från Folktinget.

Om meddelandet inte visas som det ska kan du klicka här för att öppna det i din webbläsare.

Folktingsbrev 2/2020

Folktingsbrevet är en nyhetsuppdatering från Folktinget. Brevet innehåller vad som är aktuellt på Folktinget just nu och en hälsning av ordförande Sandra Bergqvist. Hör gärna av dig med kommentarer och längst ner i brevet finns uppgifter om hur du kan avbeställa brevet, ifall du inte vill ha det. Ha en fin inledning på sommaren, trots den rådande pandemin!
Kolumn skriven av Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande: En annorlunda vår
Våren blev helt annorlunda än vad vi alla kunnat tänka oss. På en kort tid har vi fått anpassa oss till helt nya vanor och handlingsmönster. Nu då samhället så småningom öppnar upp igen är det de nya handlingsmönstren vi ska ta med oss. Vi kommer inte att gå tillbaka till den vardag vi levde i början av året, utan vi går mot en ”ny vardag” med nya förhållningssätt.
 
Under våren har hela samhället tagit ett digitalt jättekliv och förhållningssättet till digitala hjälpmedel har förändrats. Då kunderna försvann från de fysiska butikerna var det många företag som utvecklade sina webbutiker för att anpassa sig till den nya situationen. Även undervisningen anpassade sig snabbt till en ny digital vardag. Inom många branscher har man även insett att det går alldeles bra att jobba digitalt. Man har hittat nya sätt att jobba och nya möjligheter har skapats. Till exempel, personer som annars kan ha svårt att delta i möten och evenemang kan nu delta utan problem. Platsoberoende är nu ett centralt begrepp.
 
Läs hela kolumnen

De svenskspråkiga i Finland väntas bli fler

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland förväntas öka med ett par tusen personer fram till år 2040. Det visar en befolkningsprognos som publicerades 8.4 av tankesmedjan Magma och Folktinget. I rapporten analyserar Jan Saarela, professor i demografi vid Åbo Akademi, utvecklingen för den svenskspråkiga befolkningen 1990–2018 och ger en riktgivande befolkningsprognos på kommunnivå fram till år 2040.

Skillnaden mellan olika delar av Svenskfinland är stor. Ökningen beräknas vara störst på Åland, där den svenskspråkiga befolkningen kommer att växa med 17 procent, alltså nästan 4 400 personer.

Vissa mindre orter, som historiskt sett har dominerats av svenskspråkig befolkning, kommer ändå att uppleva en nedgång i sitt befolkningstal. 

– De främsta orsakerna till förändringarna i kommunernas befolkningstal är åldersstrukturen och intern migration, förklarar Jan Saarela. Kommuner med en förmodat stor inflyttning och ung befolkning, så som på Åland, är de som överlag förväntas öka sin svenskspråkiga befolkning. 

Via länken här ovan kan du ta del av professor Jan Saarelas presentation.

Läs mer, till rapporten
Under år 2019 firade Folktinget sitt 100-årsjubileum och då fick redaktör Camilla Lindberg tillsammans med fotografen Magnus Lindberg i uppdrag att sammanställa Folktingets verksamhet mellan två pärmar: med fokus på framtiden utan att glömma historien. Boken ” Rum för alla – Folktingets arbete för svenskan i Finland under 100 år” är ingen egentlig historik utan den presenterar Folktingets uppdrag. I boken presenteras dessutom för första gången det som skedde i kulisserna kring den nya språklagstiftningen 2004 och den viktiga nationalspråksstrategin som godkändes av statsrådet 2012.

Är du intresserad av boken?
Boken är gratis och du kan hämta ditt exemplar från Folktingets kansli eller från Luckans olika verksamhetspunkter i Svenskfinland. Kom ihåg att kontrollera öppettiderna!

Du kan också vara i kontakt med din orts bibliotek!
Läs mer om jubileumsboken

De finlandssvenska integrationsdagarna
28-29.9.2020

Dialog – att mötas i olikhet


 

 



Under årets integrationsdagar diskuterar och belyser vi hur vi möts i olikhet, betydelsen av dialog och att se varandra oavsett vår kulturella bakgrund. 

Som en av huvudtalarna fungerar Mustafa Panshiri. 

Mustafa Panshiris hjärtefrågor handlar om invandring, integration och inkludering. Han har jobbat som polis i Linköping som en av få poliser i Sverige med Afghanskt ursprung. Mustafa har förstått vikten av att lära ut vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter såsom demokrati och jämlikhet för med sig för människor som kommer till Sverige. Med värme, engagemang och seriositet tar Mustafa Panshiri upp och förklarar vad det innebär att leva i ett demokratiskt och sekulärt samhälle.

Mustafa föreläser den första seminariedagen, 28 september, under rubriken “Hur lyckas vi med integrationen?”. 
Läs mer om integrationsdagarna
Vi önskar er alla en riktigt glad och solig sommar!

Följ gärna med Folktingets verksamhet på vår webbplats folktinget.fi, på Facebook och @folktinget på Instagram och Twitter!
Twitter
Facebook
folktinget.fi
Dela Dela
Tweeta Tweeta

Copyright © 2020 Svenska Finlands folkting
Du får detta brev eftersom du valt att beställa det, är medlem i
Svenska Finlands folktings garanter r.f.
eller är förtroendevald i Folktinget.

Vår adress:
Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13A
00170 Finland 
 

Beställ Folktingsbrevet genom att klicka HÄR

Tags: Nyheter

Liknande